3 เว็บไซต์ดี ๆ ด้านไตรโบโลยี (Tribology) ที่ควรรู้จัก

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาจจะต้องเคยประสบพบเจอกับปัญหาเครื่องจักรเสื่อมสภาพ และปัญหาการสิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเหล่านั้น เราจะมีวิธีในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไร?

คำตอบของปัญหาเหล่านั้นคือ…

ไตรโบโลยี (Tribology) การศึกษาที่มีประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมการผลิตในด้านของการศึกษาเรื่องการเสียดสี การเสื่อมสภาพ และการสึกหรอของเครื่องจักร ซึ่งไตรโบโลยี (Tribology) ไม่ได้มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตแต่เพียงเท่านั้น หากแต่ยังมีประโยชน์ต่อวงการอื่นๆ อีกมากมาย เช่น

– วงการแพทย์และสุขภาพ

การผลิตอุปกรณ์เสริมในร่างกายของผู้พิการ เช่น ขาเทียม ที่ข้อต่อมักจะมีการเสียดสี ซึ่งอาจจะทำให้เสื่อมสภาพไปได้เร็วมากยิ่งขึ้น

– เศรษฐกิจ

เพราะการผลิตจำเป็นต้องใช้เครื่องจักร ซึ่งหากเครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ย่อมส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ

– สิ่งแวดล้อม

เมื่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตสามารถลดจำนวนการใช้น้ำมันหล่อลื่นในเครื่องจักรลง ปัญหามลภาวะในสิ่งแวดล้อมก็จะลดลงด้วย

โดยจะเห็นได้ว่าไตรโบโลยี (Tribology) นั้น มีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความสำคัญกับการศึกษาเกี่ยวกับไตรโบโลยี (Tribology) ให้มากขึ้น และเราเองก็ตระหนักเช่นนั้น

ขอยินดีต้อนรับทุก ๆ ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับไตรโบโลยี (Tribology) และเราจะไม่ปิดกั้นความรู้นี้แก่คนเฉพาะกลุ่ม แต่เรายินดีต้อนรับทุก ๆ ท่านด้วยความยินดี