งานประชุมสัมมนาเกี่ยวกับไตรโบโลยี (Tribology)

ไตรโบโลยี (Tribology) ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับแรงเสียดทาน การสึกหรอของเครื่องจักร นอกจากนี้ยังเป็นศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับร่างกายมนุษย์ และในต่างประเทศมีการจัดงานประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับไตรโบโลยี (Tribology) มากมาย