งานประชุม BioTribology ครั้งที่ 4 ที่ภาคอุตสาหกรรมห้ามพลาด

ไตรโบโลยี (Tribology) คือศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงเสียดทาน การหล่อลื่น และการสึกหรอของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่นอกจากจะมีประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อวงการชีววิทยาและการแพทย์ด้วย เพราะไตรโบโลยี (Tribology) สามารถนำมาประยุกต์และนำมาใช้ในการผลิตอุปกรณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้กับร่างกายมนุษย์

จะดีแค่ไหนหากภาคการศึกษาทั้งหลายจะหันมาใส่ใจกับไตรโบโลยี (Tribology) แน่นอนว่าในต่างประเทศนั้นมีการจัดประชุมและสัมมนามากมายที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องไตรโบโลยี (Tribology) และงานประชุมสัมมนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปี 2018 นี้คือ International Conference on BioTribology ครั้งที่ 4

Biotribology เป็นการศึกษาที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในหลาย ๆ ประการ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตชิ้นส่วนข้อต่อของขาเทียมสำหรับผู้พิการ การศึกษาเพื่อนำไปใช้กับคอนแทคเลนส์ หรือแม้แต่การศึกษาการสัมผัสกันระหว่างพื้นผิวและสารเคมี เป็นต้น ในงานประชุมครั้งนี้จะได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีความรู้ และมีประโยชน์มาก ๆ สำหรับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย วิศวกร และผู้ที่ทำงานในคลินิก เป็นต้น เนื้อหาหัวข้อที่จะมาพูดคุยกันก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับไตรโบโลยี (Tribology) ซึ่งประยุกต์ร่วมกันกับหลักชีววิทยา จุดประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไบโอไตรโบโลยี (BioTribology) ที่นำหลักความรู้ของไตรโบโลยี (Tribology) มาประยุกต์ใช้กับหลักการทางการแพทย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับมนุษย์โดยตรง

International Conference on BioTribology ครั้งที่ 4 จัดขึ้นในวันที่ 26-29 กันยายนในปี 2018 นี้ แต่เป็นการจัดงานขึ้น ณ โรงแรม Hyatt ในเมือง Montreal ประเทศแคนาดา