งานสัมมนาไตรโบโลยี (Tribology) ในเอเชีย

ไตรโบโลยี (Tribology) เป็นศาสตร์ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเครื่องยนต์กลไกมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ไตรโบโลยี (Tribology) ยังมีการนำมาประยุกต์ใช้กับวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวมนุษย์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นอุปกรณ์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ ขาเทียม แขนเทียม การศึกษาเกี่ยวกับแรงเสียดสี สารเคมี ของคอนแทคเลนส์เมื่อใส่เข้าไปในดวงตา เป็นต้น ซึ่งศาสตร์เหล่านี้ยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทมากนักในประเทศแถบเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่นที่มีการศึกษาและใช้ประโยชน์จากไตรโบโลยี (Tribology) มาบ้างแล้ว

ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับองค์กรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพราะได้มีการจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับไตรโบโลยี (Tribology) ที่จัดขึ้นในเอเชียแล้ว และถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของคนไทย เพาะงานนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านเรามากนัก งานสัมมนาที่ว่านี้ก็คือ Asia International Conference on Tribology ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย

Asia International Conference on Tribology ครั้งที่ 6 เป็นงานสัมมนาที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Asian Tribology Council (ATC) หัวข้อภายในงานจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับฟิสิกส์ วิศวกรรม และวัสดุศาสตร์ โดยมีหัวข้อย่อย ๆ มากมาย ตัวอย่างเช่น วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องยนต์ วิศวกรรมอวกาศ วิทยาศาสตร์พื้นผิว พลังงาน รวมถึงไตรโบโลยี (Tribology) ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์อีกด้วย

งานสัมมนานี้ถือเป็นงานสัมมนาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านนี้ รวมไปถึงภาคการศึกษา และองค์กรวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ โดยงาน Asia International Conference on Tribology ครั้งที่ 6 นี้จะจัดงานขึ้นที่ เมือง Kuching ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2018