นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจนโลกต้องจดจำ

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เราใช้สอยกันอยู่ทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่ผ่านการทำงานอย่างหนักของเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่ลงแรงกายแรงใจศึกษาเพื่อเอาชนะขีดจำกัดของการอยู่รอด มาดูกันว่านักวิทยาศาสตร์ท่านไหนบ้างที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และทฤษฎีมากมายให้แก่มวลมนุษยชาติ