บทบาทและความสำคัญของไตรโบโลยี (Tribology) ที่คุณควรรู้

ไตรโบโลยี (Tribology) มีความสำคัญไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และเครื่องจักรต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตมนุษย์ทุกคนอีกด้วย