ความสำคัญของไตรโบโลยี (Tribology) ที่คนไทยไม่ควรมองข้าม

เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่น่าสนใจของคนไทยอย่างไตรโบโลยี (Tribology) เพราะศาสตร์นี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมการผลิตทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ล้วนแต่ต้องอาศัยเครื่องจักรในการทำงาน เพราะศาสตร์นี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยชะลอความเสื่อมและความสึกหรอของเครื่องจักร

เป็นที่น่าเสียดายเพราะคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักไตรโบโลยี (Tribology) มากนัก อีกทั้งการศึกษาในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหม่มาก ๆ แต่สำหรับที่ต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือเยอรมัน การศึกษาในเรื่องนี้ได้ว่าทำกันมาอย่างยาวนาน นั่นเป็นเพราะพวกเขาเหล่านี้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของไตรโบโลยี (Tribology)

แล้วความสำคัญของไตรโบโลยี (Tribology) มีอะไรบ้าง

ความสำคัญด้านสุขภาพ

สำหรับผู้พิการที่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายอย่างเช่นผู้พิการที่ต้องใช้ขาเทียม ไตรโบโลยี (Tribology) จะช่วยลดการเสื่อมสภาพของเหล็กที่ขัดสีกัน และช่วยยืดอายุการใช้งานของขาเทียมให้ยาวนานขึ้นได้

ความสำคัญด้านเศรษฐกิจ

ไตรโบโลยี (Tribology) มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อาศัยรายได้หลักจากการผลิตเพื่อส่งออกและทำการค้า หากผู้ประกอบการประสบปัญหาต้องจัดการกับการซ่อมบำรุงและการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร แน่นอนว่ากำลังการผลิตจะลดน้อยลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้

ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

อย่างที่พวกเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเครื่องจักรส่วนใหญ่นั้นมักจะต้องอาศัยน้ำมันหล่อลื่นในการทำการผลิต หรือแม้แต่รถยนต์เองก็ยังต้องการน้ำมันเครื่องเพื่อช่วยในการหล่อลื่น ไตรโบโลยี (Tribology) จะช่วยลดความเสื่อมสภาพของตัวเครื่องจักรและยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรให้ยาวนานขึ้น และแน่นอนว่าหากเราลดปริมาณการใช้น้ำมันหล่อลื่น ปัญหาที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จะลดน้อยลงด้วย