บทบาทและความสำคัญของไตรโบโลยี (Tribology) ที่คุณควรรู้

ไตรโบโลยี (Tribology) ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการศึกหรอและการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก แต่สำหรับในประเทศไทยนั้นยังถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ และน่าศึกษามากเลยทีเดียว

หน้าที่ของภาคอุตสาหกรรมในการแก้ปัญหาเครื่องจักรสึกหรอ คือการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของเครื่องจักรให้ทนทานมากยิ่งขึ้น

ความสำคัญของ ไตรโบโลยี (Tribology)

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าไตรโบโลยี (Tribology) นั้นมีความสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิต แต่นอกจากประโยชน์เหล่านี้แล้ว ไตรโบโลยี (Tribology) ยังมีความสำคัญทางด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น

ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมพื้นผิว

ไตรโบโลยี (Tribology) เป็นการเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการสึกหรอมากกว่าการพัฒนาวัสดุหรือสารเคลือบผิวที่สามารถทนทานต่อการสึกหรอได้มากขึ้น

ลดการเสียดทานในเครื่องยนต์ของรถ

ไตรโบโลยี (Tribology) ไม่เพียงแต่มีจุดประสงค์เพื่อจะลดแรงเสียดทานและการสึกหรอในเครื่องยนต์ของรถอย่างเดียว แต่ยังเป็นการช่วยลดการสั่นสะเทือนและเสียงได้อีกด้วย

หนึ่งในส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมต่าง ๆ

อุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักร จะได้ประโยชน์เต็ม ๆ จากการศึกษาไตรโบโลยี (Tribology) ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอวกาศ พลังงานนิวเคลียร์ งานทางด้านยานยนต์ และงานที่ต้องใช้การลดขนาดลงและการประมวลผลของอุปกรณ์ เป็นต้น

ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

ไตรโบโลยี (Tribology) เป็นแนวคิดที่จ่วยลดการสึกหรอ และการเสียดสีของอุปกรณ์และเครื่องจักร ดังนั้น เมื่อปัญหาเหล่านี้หมดไป อุตสาหกรรมก็สามารถลดจำนวนการใช้น้ำมันหล่อลื่นลงไปได้ ไตรโบโลยี (Tribology) จึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

จะเห็นได้ว่าไตรโบโลยี (Tribology) มีความสำคัญในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ แต่ยังสำคัญไปถึงด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิตอีกด้วย