ไตรโบโลยี (tribology) ศาสตร์แห่งการเคลื่อนไหว หัวใจของวิศวกรรม

มาเรียนรู้ความหมายและประโยชน์ของไตรโบโลยี (tribology) ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของแรงเสียดทาน และเป็นศาสตร์ที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก