ไตรโบโลยี (tribology) ศาสตร์แห่งการเคลื่อนไหว หัวใจของวิศวกรรม

ไตรโบโลยี (tribology) เป็นเรื่องใหม่ที่คนไทยยังไม่รู้จักมากนัก แต่สำหรับประเทศที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้า ไตรโบโลยี (Tribology) ถือเป็นศาสตร์สำคัญในวงการอุตสาหกรรมการผลิตของบ้านเขาเลยทีเดียว

ไตรโบโลยี (Tribology) เป็นศาสตร์และหลักการด้านวิศวกรรมศาสตร์ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นผิวในการเคลื่อนไหวเชิงสัมพัทธ์ โดยจะรวมถึงการศึกษาและการประยุกต์หลักการของการเสียดทาน การหล่อลื่น และการสึกหรอ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมเครื่องยนต์และวัสดุศาสตร์ – Gothenberg, 2013

ส่วนประโยชน์จากการใช้ทฤษฎีของไตรโบโลยี (Tribology) นั้น ก็ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายในอุตสาหกรรมที่ต้องมีการเสียดสี สึกหรอ ความร้อน และการสูญเสียพลังงานอยู่ภายใน และไตรโบโลยี (Tribology) เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับคนไทย

แล้วเราจะใช้ประโยชน์อะไรได้จากไตรโบโลยี (Tribology)?

ลดความเสียหายของเครื่องจักรต่าง ๆ

การศึกษาไตรโบโลยี (Tribology) มีจุดประสงค์เพื่อลดความเสียหายจากความสึกหรอของเครื่องจักรต่าง ๆ ในทุก ๆ อุตสาหกรรม และช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และลดงบประมาณในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

ประหยัดพลังงาน

เมื่อวัตถุ 2 ชนิดมีการเสียดสีกัน มักจะทำให้เกิดความร้อนและสูญเสียพลังงานไปมากกว่าที่ควรเป็นซึ่งก่อให้เกิดพลังงานสูญเปล่า การศึกษาไตรโบโลยี (Tribology) จะช่วยให้เราสามารถผลิตวัตถุที่ลดแรงเสียดสีเพื่อช่วยในการประหยัดน้ำมันหล่อลื่นและเชื้อเพลิงได้

หากใครที่ไม่เคยได้ผ่านการเรียนรู้ในวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ก็อาจจะมีการงงงวยกันเล็กน้อยกับคำศัพท์เหล่านี้ แต่ในปัจจุบันก็มีข่าวและการศึกษาด้านนี้กันมากขึ้น และเชื่อว่าบทความนี้จะช่วยให้บุคคลทั่วไปเข้าใจไตรโบโลยี (Tribology) ได้ง่ายมากขึ้นอย่างแน่นอน